pondělí 2. ledna 2017

WiFi Teploměr s termostatem v roce 2017

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016


Můj WiFi Teploměr, popsaný v několika předchozích blog postech, si za půl roku od svého uveřejnění našel své příznivce. Jeho jednoduchost nastavení a použití, rozšiřitelnost sítě teplotních čidel, spolehlivá funkčnost v lokální síti i bez připojení k internetu, volitelná možnost odesílání naměřených teplot na různé webové služby i vlastní servery, neučesané avšak funkční teplotní grafy na mém serveru Teploty.info spolu s možností exportu dat do tabulkového procesoru (Calc, Excel) a e-mailovým varováním při překročení nastavených teplotních hranic pro každé čidlo jsou evidentně zajímavé vlastnosti.

V průběhu léta jsem původně jediný model WiFi Teploměru doplnil o možnost termostatu, tedy spínání výstupu podle nastavených teplot. Tento výstup disponoval napájecím napětím, tedy obvykle 9 či 12 V. Ideální na malý větráček, LED světlo a podobně (i proto byl původně s PWM). Ovšem pro spínání velkých spotřebičů bylo potřeba přidávat externí relé, což jsem na podzim vyřešil novým modelem WiFi Teploměru, kterému jsem začal říkat "AC", protože je na střídavé síťové napětí, které zároveň umí spínat svým vestavěným 10A relé. Představte si to jednoduše jako takovou WiFi ovládanou zásuvku, která buďto sepne/vypne podle nastavených teplotních pravidel (= termostat), anebo jde ovládat i ručně přes webové rozhraní.

Co lidem chybí


Přesto se však našli zájemci, kterým chyběly některé další vlastnosti. Pojďme si je vypsat po bodech:

  • měření teplot vyšších než 125 ℃ (např. teplota spalin v komíně)
  • bezdrátové teplotní čidlo
  • měření vlhkosti (to se opakuje poměrně často)
  • měření dalších věcí (např. světla, hladiny vody, elektrického proudu atp.)
  • možnost ručně ovládat spínání relé termostatu z internetu přes nějakou cloudovou službu
  • spínat ne jeden, ale dva výstupy (někteří chtěli i tři, čtyři nebo dokonce pět spínačů)
  • možnost naprogramovat termostat pro vzájemné porovnávání teploty dvou čidel
  • možnost řídit termostat i podle času, ne jen podle teploty
  • možnost programovat termostat i na dálku z internetu přes nějakou cloudovou službu
  • připojení k síti přes Ethernet
Myslím, že to nejsou malá přání, ale přesto jsem ani jedno z nich šmahem nezavrhl. Jakmile jsem měl chvilku času, zamyslel jsem se nad nimi a dobrá zpráva je, že přinejmenším některé z nich mám v plánu skutečně zrealizovat.

Výhled na právě začínající rok 2017


Měření teplot vyšších než co zvládnou digitální čidla DS18B20 mám už nějakou dobu rozmyšleno a začínám pracovat na prototypu. Měření vlhkosti a dalších věcí mám též vymyšleno. Bude to docela revoluční, pokud se to povede udělat tak jak mám v plánu. Nakonec půjde měřit prakticky cokoliv, a to na více místech, se sběrem dat, grafy a vyhodnocováním stejným, jako dnes probíhá u teplot -55 až +125 ℃.

A z dalších přání jsem se zaměřil na rozšíření cloudových služeb. Jako takovou první vlaštovku bych rád ukázal návrh budoucí konfigurační stránky WiFi Teploměru, kterou jsem naprogramoval na Silvestra a která kromě vyčištění od zbytků PWM především ukazuje možnost zapnout si vzdálené ovládání přes internet. 


Zatím bude vzdálené ovládání možné pouze přes můj server Teploty.info (kde má každý zájemce svůj účet pro přístup), ale do budoucna plánuju i tuto novou vlastnost naučit spolupracovat i s jinými servery, takže WiFi Teploměr zůstane nezávislým a plně funkčním, i kdyby můj server odnesla voda. Tím se tento projekt a výrobek významně liší od komerčních produktů na trhu, které jsou obvykle závislé na svém dodavateli a stanou se nepoužitelnými těžítky, když se jejich cloudové služby odmlčí.

Přeji všem hodně zdraví a štěstí nejen na Nový rok, ale i po celý rok a zbytek tohoto století.

EDIT 9.1.2017:
Za prvé, spínač (relé) ve WiFi Teploměru už je ovladatelné na dálku, a to přes můj nebo jiný server, takže WiFi Teploměr je na mém serveru stále nezávislý, což je pro všechny jen dobře.

Za druhé, velmi se zkomplikovala možnost stavby WiFi Teploměru se dvěma nezávislými termostaty. Měl jsem nějaký plán, který ale nevyšel, takže tento projekt dávám prozatím k ledu a soustředím se spíš na čidla všech možných veličin.